APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Bugarski, T. D. (2015). Izazovi organizovanog ekološkog kriminaliteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 49(3), 1097-1107. https://doi.org/10.5937/zrpfns49-9883

Vancouver citatni stil
Bugarski TD. Izazovi organizovanog ekološkog kriminaliteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 2015;49(3):1097-107. doi: 10.5937/zrpfns49-9883

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Bugarski, Tatjana D. "Izazovi organizovanog ekološkog kriminaliteta." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, no. 3, 2015, pp. 1097-107. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/zrpfns49-9883.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
T. D. Bugarski, "Izazovi organizovanog ekološkog kriminaliteta," Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, no. 3, pp. 1097-1107, 2015, doi: 10.5937/zrpfns49-9883.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Bugarski, Tatjana D.. "Izazovi organizovanog ekološkog kriminaliteta." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 49, no. 3 (2015): 1097-107. https://doi.org/10.5937/zrpfns49-9883.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Bugarski, T.D. (2015) 'Izazovi organizovanog ekološkog kriminaliteta', Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 49(3), pp. 1097-1107. doi:10.5937/zrpfns49-9883.