APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Etinski, R. M. [2015]. Granični i teritorijalni spor između Bocvane i Namibije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 49(3), 915-930.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Etinski RM. Granični i teritorijalni spor između Bocvane i Namibije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 2015;49(3):915-930.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Etinski R.M.. 2015. Granični i teritorijalni spor između Bocvane i Namibije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 49, (3): 915-930.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Etinski, R.M. 2015, "Granični i teritorijalni spor između Bocvane i Namibije", Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, no. 3, pp. 915-930.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ETINSKI, R.M., 2015. Granični i teritorijalni spor između Bocvane i Namibije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 49(3), pp. 915-930.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Etinski, R.M.. "Granični i teritorijalni spor između Bocvane i Namibije." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 49.3 (2015): 915-930.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Etinski RM. Granični i teritorijalni spor između Bocvane i Namibije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 2015; 49(3):915-930.