APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Petrašinović, S. D. [2019]. Pojedina pitanja troškova krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 53(4), 1303-1318.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Petrašinović SD. Pojedina pitanja troškova krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 2019;53(4):1303-1318.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Petrašinović S.D.. 2019. Pojedina pitanja troškova krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 53, (4): 1303-1318.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Petrašinović, S.D. 2019, "Pojedina pitanja troškova krivičnog postupka", Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, no. 4, pp. 1303-1318.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
PETRAŠINOVIĆ, S.D., 2019. Pojedina pitanja troškova krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 53(4), pp. 1303-1318.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Petrašinović, S.D.. "Pojedina pitanja troškova krivičnog postupka." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 53.4 (2019): 1303-1318.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Petrašinović SD. Pojedina pitanja troškova krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 2019; 53(4):1303-1318.