APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Jaćimović, G., Marinković, B., Crnobarac, J., Bogdanović, D., Kovačev, L., & Danojević, D. [2008]. Uticaj đubrenja i distribucije nitratnog azota u profilu zemljišta na prinos i kvalitet korena šećerne repe. Journal of Agricultural Sciences (Belgrade), 53(2), 83-90.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Jaćimović G, Marinković B, Crnobarac J, Bogdanović D, Kovačev L, Danojević D. Uticaj đubrenja i distribucije nitratnog azota u profilu zemljišta na prinos i kvalitet korena šećerne repe. Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 2008;53(2):83-90.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Jaćimović G., B. Marinković, J. Crnobarac, D. Bogdanović, L. Kovačev, i D. Danojević. 2008. Uticaj đubrenja i distribucije nitratnog azota u profilu zemljišta na prinos i kvalitet korena šećerne repe. Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 53, (2): 83-90.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Jaćimović, G., Marinković, B., Crnobarac, J., Bogdanović, D., Kovačev, L.& Danojević, D. 2008, "Uticaj đubrenja i distribucije nitratnog azota u profilu zemljišta na prinos i kvalitet korena šećerne repe", Journal of Agricultural Sciences (Belgrade), vol. 53, no. 2, pp. 83-90.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
JAĆIMOVIĆ, G., MARINKOVIĆ, B., CRNOBARAC, J., BOGDANOVIĆ, D., KOVAČEV, L. i DANOJEVIĆ, D., 2008. Uticaj đubrenja i distribucije nitratnog azota u profilu zemljišta na prinos i kvalitet korena šećerne repe. Journal of Agricultural Sciences (Belgrade), 53(2), pp. 83-90.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Jaćimović, G.et al. "Uticaj đubrenja i distribucije nitratnog azota u profilu zemljišta na prinos i kvalitet korena šećerne repe." Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 53.2 (2008): 83-90.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Jaćimović G, Marinković B, Crnobarac J, Bogdanović D, Kovačev L, Danojević D. Uticaj đubrenja i distribucije nitratnog azota u profilu zemljišta na prinos i kvalitet korena šećerne repe. Journal of Agricultural Sciences (Belgrade). 2008; 53(2):83-90.