APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Filipović, N. L. (2020). Osvrt na dva pitanja u vezi sa investicionim uslugama osiguranja. Tokovi osiguranja, 36(3), 31-56. https://doi.org/10.5937/tokosig2003031F

Vancouver citatni stil
Filipović NL. Osvrt na dva pitanja u vezi sa investicionim uslugama osiguranja. Tokovi osiguranja. 2020;36(3):31-56. doi: 10.5937/tokosig2003031F

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Filipović, Nikola L. "Osvrt na dva pitanja u vezi sa investicionim uslugama osiguranja." Tokovi osiguranja, vol. 36, no. 3, 2020, pp. 31-56. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/tokosig2003031F.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
N. L. Filipović, "Osvrt na dva pitanja u vezi sa investicionim uslugama osiguranja," Tokovi osiguranja, vol. 36, no. 3, pp. 31-56, 2020, doi: 10.5937/tokosig2003031F.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Filipović, Nikola L.. "Osvrt na dva pitanja u vezi sa investicionim uslugama osiguranja." Tokovi osiguranja 36, no. 3 (2020): 31-56. https://doi.org/10.5937/tokosig2003031F.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Filipović, N.L. (2020) 'Osvrt na dva pitanja u vezi sa investicionim uslugama osiguranja', Tokovi osiguranja, 36(3), pp. 31-56. doi:10.5937/tokosig2003031F.