APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Džemić, K. (2017). Krležin tip modernog umjetnika i intelektualca u romanu povratak Filipa Latinovića. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, 16, 47-58. https://doi.org/10.5937/univmis1716047D

Vancouver citatni stil
Džemić K. Krležin tip modernog umjetnika i intelektualca u romanu povratak Filipa Latinovića. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar. 2017;(16):47-58. doi: 10.5937/univmis1716047D

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Džemić, Kemal. "Krležin tip modernog umjetnika i intelektualca u romanu povratak Filipa Latinovića." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16, 2017, pp. 47-58. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/univmis1716047D .

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
K. Džemić, "Krležin tip modernog umjetnika i intelektualca u romanu povratak Filipa Latinovića," Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16, pp. 47-58, 2017, doi: 10.5937/univmis1716047D .

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Džemić, Kemal. "Krležin tip modernog umjetnika i intelektualca u romanu povratak Filipa Latinovića." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16 (2017): 47-58. https://doi.org/10.5937/univmis1716047D .

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Džemić, K. (2017) 'Krležin tip modernog umjetnika i intelektualca u romanu povratak Filipa Latinovića', Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, (16), pp. 47-58. doi:10.5937/univmis1716047D .