APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Kriještorac, F. A., Fetić, M., & Župljanin, M. (2017). Elektronski dnevnik u funkciji komunikacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole nad uspehom. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, 16, 117-124. https://doi.org/10.5937/univmis1716117K

Vancouver citatni stil
Kriještorac FA, Fetić M, Župljanin M. Elektronski dnevnik u funkciji komunikacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole nad uspehom. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar. 2017;(16):117-24. doi: 10.5937/univmis1716117K

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Kriještorac, Fatima A., et al. "Elektronski dnevnik u funkciji komunikacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole nad uspehom." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16, 2017, pp. 117-24. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/univmis1716117K .

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
F. A. Kriještorac, M. Fetić, and M. Župljanin, "Elektronski dnevnik u funkciji komunikacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole nad uspehom," Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16, pp. 117-124, 2017, doi: 10.5937/univmis1716117K .

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Kriještorac, Fatima A., Mustafa Fetić, and Melida Župljanin. "Elektronski dnevnik u funkciji komunikacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole nad uspehom." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16 (2017): 117-24. https://doi.org/10.5937/univmis1716117K .

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Kriještorac, F.A., Fetić, M. and Župljanin, M. (2017) 'Elektronski dnevnik u funkciji komunikacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole nad uspehom', Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, (16), pp. 117-124. doi:10.5937/univmis1716117K .