APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Šešum, J. [2011]. Internet mimovi - aspekti globalnog komuniciranja. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, 6(18), 107-117.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Šešum J. Internet mimovi - aspekti globalnog komuniciranja. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem 2011;6(18):107-117.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Šešum J.. 2011. Internet mimovi - aspekti globalnog komuniciranja. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem 6, (18): 107-117.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Šešum, J. 2011, "Internet mimovi - aspekti globalnog komuniciranja", CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, no. 18, pp. 107-117.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ŠEŠUM, J., 2011. Internet mimovi - aspekti globalnog komuniciranja. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, 6(18), pp. 107-117.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Šešum, J.. "Internet mimovi - aspekti globalnog komuniciranja." CM - časopis za upravljanje komuniciranjem 6.18 (2011): 107-117.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Šešum J. Internet mimovi - aspekti globalnog komuniciranja. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem. 2011; 6(18):107-117.