APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vitić, A., Damljanović, D., & Vuković, Đ. [2013]. Analiza lučnih udarnih talasa od vrha polulopta-konus za opseg Mahovih brojeva od 1.5 do 4 u aerotunelu T-38 VTI-a. Scientific Technical Review, 63(4), 40-45.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vitić A, Damljanović D, Vuković Đ. Analiza lučnih udarnih talasa od vrha polulopta-konus za opseg Mahovih brojeva od 1.5 do 4 u aerotunelu T-38 VTI-a. Scientific Technical Review 2013;63(4):40-45.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vitić A., D. Damljanović, i Đ. Vuković. 2013. Analiza lučnih udarnih talasa od vrha polulopta-konus za opseg Mahovih brojeva od 1.5 do 4 u aerotunelu T-38 VTI-a. Scientific Technical Review 63, (4): 40-45.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vitić, A., Damljanović, D.& Vuković, Đ. 2013, "Analiza lučnih udarnih talasa od vrha polulopta-konus za opseg Mahovih brojeva od 1.5 do 4 u aerotunelu T-38 VTI-a", Scientific Technical Review, vol. 63, no. 4, pp. 40-45.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VITIĆ, A., DAMLJANOVIĆ, D. i VUKOVIĆ, Đ., 2013. Analiza lučnih udarnih talasa od vrha polulopta-konus za opseg Mahovih brojeva od 1.5 do 4 u aerotunelu T-38 VTI-a. Scientific Technical Review, 63(4), pp. 40-45.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vitić, A., D. Damljanović, i Đ. Vuković. "Analiza lučnih udarnih talasa od vrha polulopta-konus za opseg Mahovih brojeva od 1.5 do 4 u aerotunelu T-38 VTI-a." Scientific Technical Review 63.4 (2013): 40-45.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vitić A, Damljanović D, Vuković Đ. Analiza lučnih udarnih talasa od vrha polulopta-konus za opseg Mahovih brojeva od 1.5 do 4 u aerotunelu T-38 VTI-a. Scientific Technical Review. 2013; 63(4):40-45.