APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Kovačević, A. [2017]. Uloga socijalno-ekonomskog saveta u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji. Megatrend revija, 14(3), 209-224.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Kovačević A. Uloga socijalno-ekonomskog saveta u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji. Megatrend revija 2017;14(3):209-224.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Kovačević A.. 2017. Uloga socijalno-ekonomskog saveta u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji. Megatrend revija 14, (3): 209-224.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Kovačević, A. 2017, "Uloga socijalno-ekonomskog saveta u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji", Megatrend revija, vol. 14, no. 3, pp. 209-224.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KOVAČEVIĆ, A., 2017. Uloga socijalno-ekonomskog saveta u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji. Megatrend revija, 14(3), pp. 209-224.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Kovačević, A.. "Uloga socijalno-ekonomskog saveta u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji." Megatrend revija 14.3 (2017): 209-224.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Kovačević A. Uloga socijalno-ekonomskog saveta u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji. Megatrend revija. 2017; 14(3):209-224.