APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ilić, B., Stefanović, V., & Žikić, S. [2020]. Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa. Megatrend revija, 17(1), 89-108.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ilić B, Stefanović V, Žikić S. Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa. Megatrend revija 2020;17(1):89-108.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ilić B., V. Stefanović, i S. Žikić. 2020. Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa. Megatrend revija 17, (1): 89-108.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ilić, B., Stefanović, V.& Žikić, S. 2020, "Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa", Megatrend revija, vol. 17, no. 1, pp. 89-108.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ILIĆ, B., STEFANOVIĆ, V. i ŽIKIĆ, S., 2020. Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa. Megatrend revija, 17(1), pp. 89-108.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ilić, B., V. Stefanović, i S. Žikić. "Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa." Megatrend revija 17.1 (2020): 89-108.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ilić B, Stefanović V, Žikić S. Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa. Megatrend revija. 2020; 17(1):89-108.