APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Milović, M. M., & Darijević, V. (2021). Mogućnosti naše države u zaštiti svojih interesa u postojećoj migrantskoj krizi sa osvrtom na probleme sa migrantima koji su u sukobu sa zakonom. Megatrend revija, 18(4), 351-362. https://doi.org/10.5937/MegRev2104351M

Vancouver citatni stil
Milović MM, Darijević V. Mogućnosti naše države u zaštiti svojih interesa u postojećoj migrantskoj krizi sa osvrtom na probleme sa migrantima koji su u sukobu sa zakonom. Megatrend revija. 2021;18(4):351-62. doi: 10.5937/MegRev2104351M

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Milović, Marko M., and Vićentije Darijević. "Mogućnosti naše države u zaštiti svojih interesa u postojećoj migrantskoj krizi sa osvrtom na probleme sa migrantima koji su u sukobu sa zakonom." Megatrend revija, vol. 18, no. 4, 2021, pp. 351-62. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/MegRev2104351M.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
M. M. Milović and V. Darijević, "Mogućnosti naše države u zaštiti svojih interesa u postojećoj migrantskoj krizi sa osvrtom na probleme sa migrantima koji su u sukobu sa zakonom," Megatrend revija, vol. 18, no. 4, pp. 351-362, 2021, doi: 10.5937/MegRev2104351M.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Milović, Marko M., and Vićentije Darijević. "Mogućnosti naše države u zaštiti svojih interesa u postojećoj migrantskoj krizi sa osvrtom na probleme sa migrantima koji su u sukobu sa zakonom." Megatrend revija 18, no. 4 (2021): 351-62. https://doi.org/10.5937/MegRev2104351M.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Milović, M.M. and Darijević, V. (2021) 'Mogućnosti naše države u zaštiti svojih interesa u postojećoj migrantskoj krizi sa osvrtom na probleme sa migrantima koji su u sukobu sa zakonom', Megatrend revija, 18(4), pp. 351-362. doi:10.5937/MegRev2104351M.