APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Knežević, A. [2014]. Metodološki problemi demografske analize - usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama - primer istočne Srbije. Demografija, (11), 53-77.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Knežević A. Metodološki problemi demografske analize - usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama - primer istočne Srbije. Demografija 2014;(11):53-77.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Knežević A.. 2014. Metodološki problemi demografske analize - usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama - primer istočne Srbije. Demografija (11): 53-77.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Knežević, A. 2014, "Metodološki problemi demografske analize - usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama - primer istočne Srbije", Demografija, no. 11, pp. 53-77.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KNEŽEVIĆ, A., 2014. Metodološki problemi demografske analize - usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama - primer istočne Srbije. Demografija, (11), pp. 53-77.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Knežević, A.. "Metodološki problemi demografske analize - usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama - primer istočne Srbije." Demografija (2014): 53-77.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Knežević A. Metodološki problemi demografske analize - usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama - primer istočne Srbije. Demografija. 2014; (11):53-77.