APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vuković, D., & Perišić, N. (2008). Konceptualni okvir aktivne socijalne politike. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2(2), 415-428.

Vancouver citatni stil
Vuković D, Perišić N. Konceptualni okvir aktivne socijalne politike. Godišnjak Fakulteta političkih nauka. 2008;2(2):415-28.

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Vuković, Drenka, and Natalija Perišić. "Konceptualni okvir aktivne socijalne politike." Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 2, no. 2, 2008, pp. 415-28.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
D. Vuković and N. Perišić, "Konceptualni okvir aktivne socijalne politike," Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 2, no. 2, pp. 415-428, 2008.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vuković, Drenka, and Natalija Perišić. "Konceptualni okvir aktivne socijalne politike." Godišnjak Fakulteta političkih nauka 2, no. 2 (2008): 415-28.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vuković, D. and Perišić, N. (2008) 'Konceptualni okvir aktivne socijalne politike', Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2(2), pp. 415-428.