APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Dželetović, M., & Milošević, M. [2017]. Fundamentalna i tehnička analiza u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom HoV. Poslovna ekonomija, 11(1), 47-68.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Dželetović M, Milošević M. Fundamentalna i tehnička analiza u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom HoV. Poslovna ekonomija 2017;11(1):47-68.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Dželetović M., i M. Milošević. 2017. Fundamentalna i tehnička analiza u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom HoV. Poslovna ekonomija 11, (1): 47-68.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Dželetović, M.& Milošević, M. 2017, "Fundamentalna i tehnička analiza u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom HoV", Poslovna ekonomija, vol. 11, no. 1, pp. 47-68.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DŽELETOVIĆ, M. i MILOŠEVIĆ, M., 2017. Fundamentalna i tehnička analiza u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom HoV. Poslovna ekonomija, 11(1), pp. 47-68.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Dželetović, M., i M. Milošević. "Fundamentalna i tehnička analiza u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom HoV." Poslovna ekonomija 11.1 (2017): 47-68.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Dželetović M, Milošević M. Fundamentalna i tehnička analiza u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom HoV. Poslovna ekonomija. 2017; 11(1):47-68.