APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Šćepanović, T., Protić-Gava, B., Dimitrić, G., & Batez, M. [2011]. Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (46), 377-381.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Šćepanović T, Protić-Gava B, Dimitrić G, Batez M. Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije 2011;(46):377-381.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Šćepanović T., B. Protić-Gava, G. Dimitrić, i M. Batez. 2011. Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije (46): 377-381.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Šćepanović, T., Protić-Gava, B., Dimitrić, G.& Batez, M. 2011, "Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama", Glasnik Antropološkog društva Srbije, no. 46, pp. 377-381.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ŠĆEPANOVIĆ, T., PROTIĆ-GAVA, B., DIMITRIĆ, G. i BATEZ, M., 2011. Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (46), pp. 377-381.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Šćepanović, T.et al. "Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama." Glasnik Antropološkog društva Srbije (2011): 377-381.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Šćepanović T, Protić-Gava B, Dimitrić G, Batez M. Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije. 2011; (46):377-381.