APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Protić-Gava, B., Krneta, Ž., & Romanov, R. [2011]. Razlike u posturalnim poremećajima donjih ekstremiteta kod adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (46), 401-406.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Protić-Gava B, Krneta Ž, Romanov R. Razlike u posturalnim poremećajima donjih ekstremiteta kod adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije 2011;(46):401-406.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Protić-Gava B., Ž. Krneta, i R. Romanov. 2011. Razlike u posturalnim poremećajima donjih ekstremiteta kod adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije (46): 401-406.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Protić-Gava, B., Krneta, Ž.& Romanov, R. 2011, "Razlike u posturalnim poremećajima donjih ekstremiteta kod adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama", Glasnik Antropološkog društva Srbije, no. 46, pp. 401-406.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
PROTIĆ-GAVA, B., KRNETA, Ž. i ROMANOV, R., 2011. Razlike u posturalnim poremećajima donjih ekstremiteta kod adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (46), pp. 401-406.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Protić-Gava, B., Ž. Krneta, i R. Romanov. "Razlike u posturalnim poremećajima donjih ekstremiteta kod adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama." Glasnik Antropološkog društva Srbije (2011): 401-406.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Protić-Gava B, Krneta Ž, Romanov R. Razlike u posturalnim poremećajima donjih ekstremiteta kod adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije. 2011; (46):401-406.