APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Milojević, I. [2016]. Računovodstveni aspekti likvidnosti konsolidovanog računa trezora. Oditor, 2(2), 27-34.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Milojević I. Računovodstveni aspekti likvidnosti konsolidovanog računa trezora. Oditor 2016;2(2):27-34.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Milojević I.. 2016. Računovodstveni aspekti likvidnosti konsolidovanog računa trezora. Oditor 2, (2): 27-34.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Milojević, I. 2016, "Računovodstveni aspekti likvidnosti konsolidovanog računa trezora", Oditor, vol. 2, no. 2, pp. 27-34.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MILOJEVIĆ, I., 2016. Računovodstveni aspekti likvidnosti konsolidovanog računa trezora. Oditor, 2(2), pp. 27-34.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Milojević, I.. "Računovodstveni aspekti likvidnosti konsolidovanog računa trezora." Oditor 2.2 (2016): 27-34.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Milojević I. Računovodstveni aspekti likvidnosti konsolidovanog računa trezora. Oditor. 2016; 2(2):27-34.