APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ćatović, A., Kalač, B., & Elfić, E. (2014). Propusti i greške menadžmenta odnosa sa javnošću. Ekonomski izazovi, 3(5), 15-21. https://doi.org/10.5937/EkoIzavov1405015C

Vancouver citatni stil
Ćatović A, Kalač B, Elfić E. Propusti i greške menadžmenta odnosa sa javnošću. Ekonomski izazovi. 2014;3(5):15-21. doi: 10.5937/EkoIzavov1405015C

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Ćatović, Azra, et al. "Propusti i greške menadžmenta odnosa sa javnošću." Ekonomski izazovi, vol. 3, no. 5, 2014, pp. 15-21. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/EkoIzavov1405015C.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
A. Ćatović, B. Kalač, and E. Elfić, "Propusti i greške menadžmenta odnosa sa javnošću," Ekonomski izazovi, vol. 3, no. 5, pp. 15-21, 2014, doi: 10.5937/EkoIzavov1405015C.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ćatović, Azra, Bećir Kalač, and Elma Elfić. "Propusti i greške menadžmenta odnosa sa javnošću." Ekonomski izazovi 3, no. 5 (2014): 15-21. https://doi.org/10.5937/EkoIzavov1405015C.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ćatović, A., Kalač, B. and Elfić, E. (2014) 'Propusti i greške menadžmenta odnosa sa javnošću', Ekonomski izazovi, 3(5), pp. 15-21. doi:10.5937/EkoIzavov1405015C.