APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ćatović, A., & Elfić, E. [2014]. Veza strateškog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija. Ekonomski izazovi, 3(6), 128-136.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ćatović A, Elfić E. Veza strateškog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija. Ekonomski izazovi 2014;3(6):128-136.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ćatović A., i E. Elfić. 2014. Veza strateškog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija. Ekonomski izazovi 3, (6): 128-136.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ćatović, A.& Elfić, E. 2014, "Veza strateškog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija", Ekonomski izazovi, vol. 3, no. 6, pp. 128-136.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĆATOVIĆ, A. i ELFIĆ, E., 2014. Veza strateškog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija. Ekonomski izazovi, 3(6), pp. 128-136.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ćatović, A., i E. Elfić. "Veza strateškog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija." Ekonomski izazovi 3.6 (2014): 128-136.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ćatović A, Elfić E. Veza strateškog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija. Ekonomski izazovi. 2014; 3(6):128-136.