APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Kalač, B., Malinović, M., & Ćatović, A. (2018). Miks strategija razvoja - koncepti i mogućnosti. Ekonomski izazovi, 7(14), 90-98. https://doi.org/10.5937/ekoizazov1814090K

Vancouver citatni stil
Kalač B, Malinović M, Ćatović A. Miks strategija razvoja - koncepti i mogućnosti. Ekonomski izazovi. 2018;7(14):90-8. doi: 10.5937/ekoizazov1814090K

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Kalač, Bećir, et al. "Miks strategija razvoja - koncepti i mogućnosti." Ekonomski izazovi, vol. 7, no. 14, 2018, pp. 90-98. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/ekoizazov1814090K.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
B. Kalač, M. Malinović, and A. Ćatović, "Miks strategija razvoja - koncepti i mogućnosti," Ekonomski izazovi, vol. 7, no. 14, pp. 90-98, 2018, doi: 10.5937/ekoizazov1814090K.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Kalač, Bećir, Mirko Malinović, and Azra Ćatović. "Miks strategija razvoja - koncepti i mogućnosti." Ekonomski izazovi 7, no. 14 (2018): 90-98. https://doi.org/10.5937/ekoizazov1814090K.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Kalač, B., Malinović, M. and Ćatović, A. (2018) 'Miks strategija razvoja - koncepti i mogućnosti', Ekonomski izazovi, 7(14), pp. 90-98. doi:10.5937/ekoizazov1814090K.