APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Nikšić, J. (2020). Poreska oslobođenja kod poreza na dodatu vrijednost u R. Srbiji sa uporednom analizom poreskih oslobođenja u EU. Ekonomski izazovi, 9(18), 140-149. https://doi.org/10.5937/EkoIzazov2018140N

Vancouver citatni stil
Nikšić J. Poreska oslobođenja kod poreza na dodatu vrijednost u R. Srbiji sa uporednom analizom poreskih oslobođenja u EU. Ekonomski izazovi. 2020;9(18):140-9. doi: 10.5937/EkoIzazov2018140N

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Nikšić, Jasmina. "Poreska oslobođenja kod poreza na dodatu vrijednost u R. Srbiji sa uporednom analizom poreskih oslobođenja u EU." Ekonomski izazovi, vol. 9, no. 18, 2020, pp. 140-49. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/EkoIzazov2018140N.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
J. Nikšić, "Poreska oslobođenja kod poreza na dodatu vrijednost u R. Srbiji sa uporednom analizom poreskih oslobođenja u EU," Ekonomski izazovi, vol. 9, no. 18, pp. 140-149, 2020, doi: 10.5937/EkoIzazov2018140N.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Nikšić, Jasmina. "Poreska oslobođenja kod poreza na dodatu vrijednost u R. Srbiji sa uporednom analizom poreskih oslobođenja u EU." Ekonomski izazovi 9, no. 18 (2020): 140-49. https://doi.org/10.5937/EkoIzazov2018140N.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Nikšić, J. (2020) 'Poreska oslobođenja kod poreza na dodatu vrijednost u R. Srbiji sa uporednom analizom poreskih oslobođenja u EU', Ekonomski izazovi, 9(18), pp. 140-149. doi:10.5937/EkoIzazov2018140N.