APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Bogunović, S. [2018]. Faktori koji mogu da utiču na dužinu aktivacionog i reakcionog vremena u radu hitne pomoći. Halo 194, 24(2), 102-108.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Bogunović S. Faktori koji mogu da utiču na dužinu aktivacionog i reakcionog vremena u radu hitne pomoći. Halo 194 2018;24(2):102-108.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Bogunović S.. 2018. Faktori koji mogu da utiču na dužinu aktivacionog i reakcionog vremena u radu hitne pomoći. Halo 194 24, (2): 102-108.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Bogunović, S. 2018, "Faktori koji mogu da utiču na dužinu aktivacionog i reakcionog vremena u radu hitne pomoći", Halo 194, vol. 24, no. 2, pp. 102-108.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BOGUNOVIĆ, S., 2018. Faktori koji mogu da utiču na dužinu aktivacionog i reakcionog vremena u radu hitne pomoći. Halo 194, 24(2), pp. 102-108.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Bogunović, S.. "Faktori koji mogu da utiču na dužinu aktivacionog i reakcionog vremena u radu hitne pomoći." Halo 194 24.2 (2018): 102-108.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Bogunović S. Faktori koji mogu da utiču na dužinu aktivacionog i reakcionog vremena u radu hitne pomoći. Halo 194. 2018; 24(2):102-108.