APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Smodila, M., & Perić, M. [2019]. Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća - plavi ili crveni oceani?. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 2(1), 46-55.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Smodila M, Perić M. Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća - plavi ili crveni oceani?. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 2019;2(1):46-55.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Smodila M., i M. Perić. 2019. Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća - plavi ili crveni oceani?. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 2, (1): 46-55.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Smodila, M.& Perić, M. 2019, "Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća - plavi ili crveni oceani?", Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 2, no. 1, pp. 46-55.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
SMODILA, M. i PERIĆ, M., 2019. Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća - plavi ili crveni oceani?. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 2(1), pp. 46-55.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Smodila, M., i M. Perić. "Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća - plavi ili crveni oceani?." Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 2.1 (2019): 46-55.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Smodila M, Perić M. Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća - plavi ili crveni oceani?. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke. 2019; 2(1):46-55.