APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Dobardžić, A. [2019]. Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 2(2), 94-109.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Dobardžić A. Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 2019;2(2):94-109.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Dobardžić A.. 2019. Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 2, (2): 94-109.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Dobardžić, A. 2019, "Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji", Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 2, no. 2, pp. 94-109.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DOBARDŽIĆ, A., 2019. Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 2(2), pp. 94-109.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Dobardžić, A.. "Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji." Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 2.2 (2019): 94-109.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Dobardžić A. Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke. 2019; 2(2):94-109.