APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mušović, A. A. [2020]. Tragom romantičarskog i sentimentalističkog duha - psihologija gubitka u delu F. Skota Ficdžeralda. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 3(2), 107-120.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Mušović AA. Tragom romantičarskog i sentimentalističkog duha - psihologija gubitka u delu F. Skota Ficdžeralda. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 2020;3(2):107-120.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mušović A.A.. 2020. Tragom romantičarskog i sentimentalističkog duha - psihologija gubitka u delu F. Skota Ficdžeralda. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 3, (2): 107-120.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mušović, A.A. 2020, "Tragom romantičarskog i sentimentalističkog duha - psihologija gubitka u delu F. Skota Ficdžeralda", Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 3, no. 2, pp. 107-120.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MUŠOVIĆ, A.A., 2020. Tragom romantičarskog i sentimentalističkog duha - psihologija gubitka u delu F. Skota Ficdžeralda. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 3(2), pp. 107-120.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Mušović, A.A.. "Tragom romantičarskog i sentimentalističkog duha - psihologija gubitka u delu F. Skota Ficdžeralda." Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 3.2 (2020): 107-120.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Mušović AA. Tragom romantičarskog i sentimentalističkog duha - psihologija gubitka u delu F. Skota Ficdžeralda. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke. 2020; 3(2):107-120.