APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mušović, A. A. (2021). Jejtsov senzibilitet, Leda i ambivalentnost u "Mračnoj kćeri" Elene Ferante. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 4(2), 74-84. https://doi.org/10.5937/NPDUNP2102074M

Vancouver citatni stil
Mušović AA. Jejtsov senzibilitet, Leda i ambivalentnost u "Mračnoj kćeri" Elene Ferante. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke. 2021;4(2):74-84. doi: 10.5937/NPDUNP2102074M

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Mušović, Azra A. "Jejtsov senzibilitet, Leda i ambivalentnost u "Mračnoj kćeri" Elene Ferante." Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 74-84. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/NPDUNP2102074M.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
A. A. Mušović, "Jejtsov senzibilitet, Leda i ambivalentnost u "Mračnoj kćeri" Elene Ferante," Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 4, no. 2, pp. 74-84, 2021, doi: 10.5937/NPDUNP2102074M.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mušović, Azra A.. "Jejtsov senzibilitet, Leda i ambivalentnost u "Mračnoj kćeri" Elene Ferante." Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 4, no. 2 (2021): 74-84. https://doi.org/10.5937/NPDUNP2102074M.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mušović, A.A. (2021) 'Jejtsov senzibilitet, Leda i ambivalentnost u "Mračnoj kćeri" Elene Ferante', Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 4(2), pp. 74-84. doi:10.5937/NPDUNP2102074M.