APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Loš, T. (2021). Politička participacija žena u Srbiji kroz prizmu lokalnog aktivizma - studija slučaja opštine Ruma, 2020-2021. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 4(2), 115-130. https://doi.org/10.5937/NPDUNP2102115L

Vancouver citatni stil
Loš T. Politička participacija žena u Srbiji kroz prizmu lokalnog aktivizma - studija slučaja opštine Ruma, 2020-2021. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke. 2021;4(2):115-30. doi: 10.5937/NPDUNP2102115L

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Loš, Tatjana. "Politička participacija žena u Srbiji kroz prizmu lokalnog aktivizma - studija slučaja opštine Ruma, 2020-2021." Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 115-30. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/NPDUNP2102115L.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
T. Loš, "Politička participacija žena u Srbiji kroz prizmu lokalnog aktivizma - studija slučaja opštine Ruma, 2020-2021," Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 4, no. 2, pp. 115-130, 2021, doi: 10.5937/NPDUNP2102115L.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Loš, Tatjana. "Politička participacija žena u Srbiji kroz prizmu lokalnog aktivizma - studija slučaja opštine Ruma, 2020-2021." Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 4, no. 2 (2021): 115-30. https://doi.org/10.5937/NPDUNP2102115L.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Loš, T. (2021) 'Politička participacija žena u Srbiji kroz prizmu lokalnog aktivizma - studija slučaja opštine Ruma, 2020-2021', Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 4(2), pp. 115-130. doi:10.5937/NPDUNP2102115L.