u Mom izboru [0]
članci: 1 - 10 od 10 sortiraj prema: 
Li Qiang, Popov Valentin L.
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 241-249, 2016
Hess Markus, Popov Valentin L.
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 251-268, 2016
Tsukanov Alexey, Psakhie Sergey
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 269-280, 2016
Willert Emanuel, Qiang Li, Popov Valentin L.
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 281-292, 2016
Kusche Stephan
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 293-300, 2016
Pakhaliuk Vladimir, Poliakov Aleksandr, Kalinin Mikhail, Pashkov Yevgenii, Gadkov Pavel
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 301-312, 2016
Lyashenko Iakov A.
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 313-320, 2016
Poliakov Aleksandr, Pakhaliuk Vladimir, Lozinskiy Nikolay, Kolesova Marina, Bugayov Pavel, Shtanko Petro
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 321-328, 2016
Balokhonov Ruslan, Romanova Varvara, Panin Alexey, Martynov Sergey, Kazachenok Marina
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 329-334, 2016
Popov Mikhail
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 14, br. 3, str. 335-341, 2016
u Mom izboru [0]
članci: 1 - 10 od 10 sortiraj prema: