Hrana i ishrana - Info

Osnovno:
ISSN 0018-6872
eISSN 2560-452X
izdavač(i) Društvo za ishranu Srbije, Beograd
veb adresa drustvozaishranu.rs/casopis-hrana-i-ishrana/
periodičnost polugodišnje
početna godina 1960
glavni urednik Bato Korać ORCID, Profesor
Kontakt:
osoba za kontakt Bato Korać
e-adresa b.korac@bio.bg.ac.rs
telefon 011/2109-589
Status:
kategorija časopisa C2
CEON WoS IF2 0,100
CEON WoS IF5 0,074
CEON IF5 0,333
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci