Medicinski pregled - Info

Osnovno:
ISSN 0025-8105
eISSN 1820-7383
izdavač(i) Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Novi Sad
veb adresa www.dlv.org.rs/pregled-casopisa/
periodičnost šest puta godišnje
početna godina 1948
glavni urednik Ljilja Mijatov-Ukropina
Kontakt:
adresa uredništva Vase Stajića 9, 21000 Novi Sad
osoba za kontakt Vesna Šaranović
e-adresa dlvsldnovisad@gmail.com
telefon 021/521-096
fax 021/521-096
Status:
kategorija časopisa C2
CEON WoS IF2 0,055
CEON WoS IF5 0,132
CEON IF5 0,582
referisan u SCIndeks, Medline, Index Medicus, Dental Index, Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Industrial Medicine, Nutrition Abstracts, Biomedicina Serbica
CrossRef/DOI doiSerbia