Savremena poljoprivredna tehnika - Info

Osnovno:
ISSN 0350-2953
eISSN 2683-5789
izdavač(i) Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad
veb adresa scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0350-2953
periodičnost tromesečno
početna godina 1975
glavni urednik Todor Janić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Kontakt:
osoba za kontakt Vladimir Visacki
e-adresa vladimir.visacki@polj.uns.ac.rs
telefon 021/485-3375
fax 021/485-3468
Status:
kategorija časopisa n.a.
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,009
CEON IF5 0,045
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
licenca CC BY-SA