Engrami - Info

Osnovno:
ISSN 0351-2665
eISSN 2956-025X
izdavač(i) Klinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju, Beograd i Udruženje psihijatara Srbije, Beograd
veb adresa engrami.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 1979
glavni urednik Srdjan Milovanovic ORCID, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Pasterova 2, 11000 Beograd
osoba za kontakt Srđan D. Milovanović
e-adresa klinikazapsihijatrijukcs@gmail.com
telefon 011/2657-955
Status:
kategorija časopisa B2, B2
CEON WoS IF2 0,029
CEON WoS IF5 0,053
CEON IF5 0,253
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
licenca CC BY-SA