Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae - Info

Osnovno:
ISSN 0352-7840
eISSN 2466-2925
izdavač(i) Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture, Beograd
veb adresa actahistorica.com/acta-historiae-medicinae/
periodičnost polugodišnje
početna godina 1961
glavni urednik Nikola Samardžić
Kontakt:
adresa uredništva Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
osoba za kontakt Haris Dajč
e-adresa brassails@gmail.com
Status:
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,026
CEON IF5 0,132
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine
licenca CC BY