Turističko poslovanje - Info

Osnovno:
ISSN 0354-3099
eISSN 2560-3361
izdavač(i) Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
veb adresa www.visokaturisticka.edu.rs/v41_inner.php?str=tupos#impr
periodičnost polugodišnje
početna godina 1992
glavni urednik Danijela Pecarski, Akademija strukovnih studija Beograd
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar Zorana Đinđića 152a, Beograd
osoba za kontakt Ana Đorić
e-adresa ana.djoric@visokaturisticka.edu.rs
Status:
kategorija časopisa C1
CEON WoS IF2 0,053
CEON WoS IF5 0,108
CEON IF5 0,538
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-NC