Pravo i privreda - Info

Osnovno:
ISSN 0354-3501
prethodni naslov Privredno pravni priručnik (ISSN: 0032-9002) do 1992
eISSN 2683-5592
izdavač(i) Udruženje pravnika u privredi Srbije, Beograd
veb adresa www.pravniciuprivredi.org.rs/index.php/sr/casopis
periodičnost tromesečno
početna godina 1993
glavni urednik Tatjana Jevremović Petrović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Kontakt:
adresa uredništva Trg Nikole Pašića 1/II, 11000 Beograd
osoba za kontakt Smiljka Bilankov
e-adresa casopis@pravniciuprivredi.org.rs
telefon 011/3234-985
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,059
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci