Biljni lekar - Info

Osnovno:
ISSN 0354-6160
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Departman za fitomedicinu i zaštitu životne sredine, Novi Sad
periodičnost šest puta godišnje
početna godina 1995
glavni urednik Ferenc Bagi
Kontakt:
osoba za kontakt Sonja Vučinić
e-adresa biljnilekar@polj.uns.ac.rs
telefon 021/4853-356
Status:
kategorija časopisa K53
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,030
CEON IF5 0,121