Mathematica Moravica - Info

Osnovno:
ISSN 1450-5932
eISSN 2560-5542
izdavač(i) Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet tehničkih nauka, Čačak
veb adresa www.moravica.ftn.kg.ac.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 1997
glavni urednik Mališa Žižović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačaku
Kontakt:
osoba za kontakt Nada Damljanović
e-adresa nada.damljanovic@gmail.com, mmoravica@gmail.com
telefon 032/302-748
Status:
kategorija časopisa C1
CEON WoS IF2 0,605
CEON WoS IF5 0,370
CEON IF5 1,850
referisan u MathSciNet, Zentralblatt MATH
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA