Info M - Info

Osnovno:
ISSN 1451-4397
eISSN 1451-4435
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, Beograd
veb adresa www.infom.org.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2002
glavni urednik Miroslav Minović
Kontakt:
adresa uredništva Jove Ilića 154, 11000 Beograd
osoba za kontakt Marija Bogićević
e-adresa infom@fon.bg.ac.rs
telefon 011/3950-894
Status:
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.
referisan u EBSCO