Ekonomski signali: poslovni magazin - Info

Osnovno:
ISSN 1452-4457
eISSN 2560-3302
izdavač(i) Akademija strukovnih studija Kosovsko Metohijska - odsek Peć u Leposaviću, Leposavić
veb adresa scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1452-4457
periodičnost polugodišnje
početna godina 2006
glavni urednik Boris Siljković, Akademija strukovnih studija Kosovsko Metohijska - odsek Peć u Leposaviću
Kontakt:
osoba za kontakt Dr Nikola Pavlović
e-adresa ekonomski.signali@gmail.com
telefon +381659497552
Status:
kategorija časopisa C2
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,111
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-NC