CM - časopis za upravljanje komuniciranjem - Info

Osnovno:
ISSN 1452-7405
novi naslov CM: Communication and Media (ISSN: 2466-541X) od 2016
izdavač(i) Institut za usmeravanje komunikacija, Novi Sad i Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, Beograd
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2006
Kontakt:
telefon +381 (0)21 / 2100-925
Status:
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 0,035
referisan u SCIndeks, CEEOL, EBSCO
licenca CC BY-SA