Glasnik Antropološkog društva Srbije - Info

Osnovno:
ISSN 1820-7936
prethodni naslov Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije (ISSN: 0351-1480) do 2007
eISSN 1820-8827
izdavač(i) Antropološko društvo Srbije, Niš i Univerzitet u Nišu - Prirodno-matematički fakultet, Niš
veb adresa www.antropoloskodrustvosrbije.com/?q=content/glasnik-antropolo%C5%A1kog-dru%C5%A1tva-srbije
periodičnost godišnje
početna godina 2008
glavni urednik Perica Vasiljević, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar dr Zorana Đinđića, 81-III-170,18000 Niš
osoba za kontakt Perica Vasiljević
e-adresa journal.anthropology@gmail.com
Status:
kategorija časopisa C3, C3
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,078
CEON IF5 0,294
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA