Reči (Beograd) - Info

Osnovno:
ISSN 1821-0686
eISSN 2683-4898
izdavač(i) Alfa BK Univerzitet - Fakultet za strane jezike, Beograd
veb adresa reci.rs
periodičnost godišnje
početna godina 2009
glavni urednik Artea Panajotović, Fakultet za strane jezike, Alfa BK univerzitet
Kontakt:
osoba za kontakt Artea Panajotović
e-adresa reci@alfa.edu.rs
telefon 063484941
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,015
CEON IF5 0,075
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY