Sport - nauka i praksa - Info

Osnovno:
ISSN 1821-2077
eISSN 2620-0155
izdavač(i) Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
veb adresa sportnaukaipraksa.vss.edu.rs/
periodičnost polugodišnje
početna godina 2009
glavni urednik Ana Krstić
Kontakt:
osoba za kontakt Ana Krstić
e-adresa anakrstic@vss.edu.rs
telefon 063436426
Status:
kategorija časopisa nema
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.