Telfor Journal - Info

Osnovno:
ISSN 1821-3251
eISSN 2334-9905
izdavač(i) Društvo za telekomunikacije, Beograd i Akademska misao, Beograd
veb adresa journal.telfor.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2009
glavni urednik Aleksandar Nešković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Kontakt:
adresa uredništva Bul. kralja Aleksandra 73, 11 000 Beograd
osoba za kontakt Aleksandar Nešković
e-adresa journal@telfor.rs
telefon +381113218348
Status:
kategorija časopisa A2
CEON WoS IF2 0,214
CEON WoS IF5 0,204
CEON IF5 0,861
referisan u SCIndeks, SCOPUS
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ