Telfor Journal - Info

Osnovno:
ISSN 1821-3251
eISSN 2334-9905
izdavač(i) Društvo za telekomunikacije, Beograd i Akademska misao, Beograd
veb adresa journal.telfor.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2009
glavni urednik Đorđe Paunović
Kontakt:
adresa uredništva Bul. kralja Aleksandra 73, 11 000 Beograd
osoba za kontakt Đorđe Paunović
e-adresa journal@telfor.rs
telefon 0646100100
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,140
CEON WoS IF5 0,173
CEON IF5 0,727
referisan u SCIndeks, SCOPUS
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ