Safety Engineering - Info

Osnovno:
ISSN 2217-7124
eISSN 2334-6353
izdavač(i) Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, Niš
veb adresa safety.znrfak.ni.ac.rs/
periodičnost polugodišnje
početna godina 2011
glavni urednik Dejan Krstić
Kontakt:
osoba za kontakt Aleksandra Petković
e-adresa casopis@znrfak.ni.ac.rs
telefon 018-529-711
Status:
kategorija časopisa K53
CEON WoS IF2 0,057
CEON WoS IF5 0,022
CEON IF5 0,067
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine