Mining and Metallurgy Engineering Bor - Info

Osnovno:
ISSN 2334-8836
prethodni naslov Rudarski radovi, Bor (ISSN: 1451-0162) do 2012
eISSN 2406-1395
izdavač(i) Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
veb adresa irmbor.co.rs/izdavastvo/
periodičnost polugodišnje
početna godina 2013
glavni urednik Milenko Ljubojev, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Kontakt:
adresa uredništva Zeleni bulevar 35, 19210 Bor
osoba za kontakt Ana Kostov
e-adresa ana.kostov@irmbor.co.rs
telefon 030/454-108
Status:
kategorija časopisa C2
CEON WoS IF2 0,094
CEON WoS IF5 0,083
CEON IF5 0,354
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
licenca CC BY