Journal Resuscitatio Balcanica - Info

Osnovno:
ISSN 2466-2623
eISSN 2620-021X
izdavač(i) Resuscitacioni savet Srbije, Novi Sad
veb adresa www.journalrb.eu
https://aseestant.ceon.rs/index.php/jrb/index
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2015
glavni urednik Violetta Raffay, Resuscitacioni Savet Srbije
Kontakt:
adresa uredništva Đorđa Joanovića 2, 21000 Novi Sad
osoba za kontakt Zlatko Fišer
e-adresa office@resuscitatio.org.rs
telefon 062 8030640
Status:
kategorija časopisa A3
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,000
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA