Serbian Journal of Engineering Management - Info

Osnovno:
ISSN 2466-4693
izdavač(i) Fakultet za inženjerski menadžment
veb adresa http://fim.edu.rs/
periodičnost polugodišnje
početna godina 2016
glavni urednik Vladimir Tomašević
Kontakt:
osoba za kontakt Jelena Mitić
e-adresa biblioteka@fim.rs
Status:
kategorija časopisa n.a., n.a.
CEON WoS IF2 0,029
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci