Komunikacije, mediji, kultura - Info

Osnovno:
ISSN 2560-3205
prethodni naslov Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura (ISSN: 1821-0171) do 2015
izdavač(i) Univerzitet "Džon Nezbit", Beograd
veb adresa megatrend.edu.rs/sr/godisnjak-fakulteta/
periodičnost godišnje
početna godina 2016
glavni urednik Prof. dr Mirko Miletić
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar Maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd
osoba za kontakt Mirko Miletić
e-adresa godisnjak@naisbitt.edu.rs
telefon 011/220-30-00
Status:
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,016
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci